Palvelut

Miten voin hyötyä www.mäntylä.fi puunkaatopalvelusta?
+ Puusto on hoidettuna mukava katsella, se nostaa kiinteistön ja lähimaiseman arvoa.+ Puuston väljä kasvatusasento (riittävä kasvutila toisiin puihin) nostaa puiden elinvoimaisuutta ja vehreyttä.+ Puusto luo hoidettuna turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön.+ Saan ammattilaisen osaamisen ja työvälineet perustyöhön tai riskityöhön (myrskyvahinko, salama ym.).+ Työtä tehdään myös illalla ja viikonloppuna asiakkaan toiveet huomioiden.
+ Rakennuksen roskaantuminen (lehdet, neulaset, kosteus) vähenee.+ Valon määrä lisääntyy oleskelutiloissa.+ Puustonhoito jatkuvan kasvatuksen mukaisesti (eri-ikäisrakenne, poimintahakkuu) vähäisin maisemallisin muutoksin.+ Puun kasvupaikan optimoiminen. Vaikuttaa maankäyttö sekä puun yksilölliset ominaisuudet.+ Puuston monimuotoisuusarvojen (puulajisuhteet) ja kestävän kehityksen ylläpito.+ Hoidettu puusto asuinalueella ei ole: vaarallisen yli-ikäistä, sairasta ja kolhittua.+ Rakennusalan lisääminen uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen kohteissa.+ Mahdollistuu kotitalousvähennys, myyntituloja puista ja polttopuista. Metsätaloudessa kuluvähennys.
+ Kokemäenjoen ja Pihlavanluodon saarihakkuut mm. mökit ja loma-asunnot.
+ Ihannekeli työhön on  lumeton, tuuleton ja kuiva.
+ Antamalla asiakaspalautetta ja mahdollistaa näin laadukkaan palvelun jatkumo.+ Yritysyhteistyö, verkostoituminen ja kumppanuus  luovat monensuuntaista hyötymistä.

Tarjous
– Matkapuhelin: 0400 326 312 (yhteydenotto tekstiviestinä tai soitettaessa useimmiten vastaaja kytkeytyy päälle).  – Sähköposti: ari@mäntylä.fi Tarjouspalvelu sisältää ilmaisen arvioinnin: puun kunnosta, poistamisen mahdollisuuksista ja työn hinnasta.- Ilmoita: yhteystietosi (nimi, osoite ja puhelinnumero), työnkuvaus lyhyesti ja toive kaatoajankohdasta.- Olen teihin yhteydessä puhelimella tai sähköpostin välityksellä maksimissaan kahden päivän kuluessa.- Katselmus ja tarjous tehdään yleensä työkohteessa. Työtä tehdään myös illalla ja viikonloppuna toiveiden mukaan.
– Tarjouskäyntiin on mahdollista ajan säästämiseksi sisällyttää sopiminen.- Rakennuslaissa (128, 130, 133 ja 140 §) on määräyksiä maisematyöluvasta kaava-alueella ja naapurien kuulemisesta.- Muista kysyä ennen tarjouksen pyytämistä paikallisesta rakennusvirastosta puunkaatoon tarvittava lupa?

Sopiminen
– Urakointisopimus täytetään asiakkaan omistamassa työkohteessa.- Työtä tehdään myös illalla ja viikonloppuna toiveiden mukaan.- Urakointisopimukseen kirjataan: yhteystiedot, riskien tunnistus, mitä tehdään ja millä hinnalla.- Kokonaishintaan vaikuttaavat tehtävät työt urakkaa kohden.- Hinnoittelussa huomioitavia asioita on listattu tänne.
– Urakointisopimus sisältää laskun (maksuaika kaksi viikkoa) ja se toimii samalla kuittina tehdystä työstä.- Kuittia voi hyödyntää esimerkiksi verotuksessa haettaessa kotitalousvähennystä.

Työsuorite

Puunkaato voidaan tehdä kohteessa erilaisin tavoin.

 • Helpossa kohteessa kaatoloven avaus moottorisahalla haluttuun kaatosuuntaan ja kaatosahaamalla puun tyvi. Tällöin puun ympärillä pitää olla puun kokoinen tila, minne puu mahtuu työnnettäessä kaatumaan. Lähde: Video YouTube.
 • Nostokoriautoa hyödyntäen paloittelemalla puu paloina latvasta alkaen alas. Menetelmä sopii paikkaan, jossa puun vieressä on mahdollisuus ajaa autolla, kaadettavaa puustoa on paljon tai puusto on merkittävän lahovikaista. Lähde: Video YouTube.
 • Nosturilla nostamalla katkaistu puu osana väljempään paikkaan. Lähde: Video YouTubeVideo YouTube.
 • Kiipeämällä puun latvaan ja paloittelemalla puu moottorisahalla pieninä kappaleina maahan. Menetelmä sopii hyväkuntoisiin puihin ja tiloihin, minne ei voida koneilla ajaa. Ahtaat tilat, hankala maasto (pehmeä, kumpuileva) ja asiakkaan ympäristölle asettamat tavoitteet ovat kiipeilykaatoa edistäviä tekijöitä. Lähde: Video YouTube, Video YouTube & Video YouTube.

Puunkaadon jälkeen vähemmän riskialttiit työt ja niiden toteutus.

 • Asiakkaalla on mahdollisuus halutessaan suorittaa osa työstä itse kunnon, ammattitaidon ja työkalujen rajoissa ja säästää kokonaiskustannuksissa.
 • Puu voidaan asiakastoiveen mukaan karsia ja katkoa osana kokonaisurakkaa halutun mittaisiksi pidemmiksi paloiksi (tukeiksi) tai lyhyemmiksi paloiksi (polttopuuksi). Katkontapituuteen vaikuttavat puun siirtomahdollisuudet ja loppukäyttö.
 • Polttopuiden halkaisuun vuokraan polttomoottorikäyttöistä konetta. Koneella halkeaa kirvestä kevyemmin paksutkin (60cm) puut. Puunhalkaisukoneen mainos löytyy sivun alareunassa.
 • Puutavaran ja oksien käsittelystä sekä poiskuljetuksesta sovitaan tapauskohtaisesti.
 • Vuokraus
 • – Vuokraan polttomoottorikäyttöistä puunhalkaisukonetta lisäpalveluna puunkaatoasiakkaille.- Lisätietoa koneesta valmistajan sivuilta mm: videoohje- ja varaosakirja.
 • – Valmistajan www-sivut täältä.